FANDOM


Imię Moje wszędzie jest bluźnione, nawet dzieci bluźnią. Grzech ten niszczy dzieło Mego odkupienia i sprowadza potępienie. Aby zapobiec temu daję ci tę „Złotą strzałę”. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany, jakie Mi zadaje...
-Pan Jezus
Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, 
najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne
Imię Boże w Niebie, na ziemi i otchłaniach piekielnych, 
przez wszystkie stworzenia, które wyszły z Rąk Boskich, 
przez Najświętsze Serce Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Amen.