FANDOM


Ten artykuł dotyczy modlitwy. Zobacz też: wyznanie wiary.

Modlitwa Edytuj

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi. 
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, 
Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; 
narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, 
siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego; 
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, 
Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; 
ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. 
Amen.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.