FANDOM


Ktoś właśnie edytuje ten artykuł


W razie, gdy inny użytkownik będzie chciał zedytować ten artykuł, powinien skontaktować się z Użytkownikiem:FiDelis

Różaniec
Różaniec

Różaniec to nazwa modlitwy, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych, przechodzącej liczne przeobrażenia; obdarzonej przez wielu wiernych szczególną czcią i wiązanej z licznymi objawieniami.

Słowo „różaniec” odnosi się także do samych paciorków, czyli koronki, używanej do liczenia odmawianych modlitw. Obecna forma paciorków różańcowych ewoluowała wraz z modlitwą. Współcześnie wyrabia się także rodzaj obrączek z 10 guzkami oraz karty modlitewne.

Słowo różaniec oznacza także nabożeństwo różańcowe, czyli wspólne odmawianie modlitwy różańcowej w parafii, najczęściej przed wystawioną monstrancją z Najświętszym sakramentem Eucharystii.

Sposób odmawiania Edytuj

Na początku:
Wierzę w Boga

Prośba o umocnienie we wierze, nadziei i miłości:
Ojcze Nasz
3x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu

Pięć tajemnic różańcowych (patrz poniżej);
przy każdej z nich następuje zapowiedź i rozważanie tajemnicy,
Ojcze Nasz
10x Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu
Modlitwa w intencji Ojca Świętego.

Bardzo często odmawia się również:

O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do Nieba
i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Tajemnice Różańca Edytuj

Tajemnice Radosne Edytuj

 • Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie
 • Nawiedzenie Św. Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Bolesne Edytuj

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 • Droga Krzyżowa
 • Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice Chwalebne Edytuj

 • Zmartwychpowstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny
 • Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Tajemnice Światła Edytuj

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Rozważania Edytuj

Tajemnice Radosne Edytuj

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Edytuj

Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym [...] Oto Ja, Służebnica Pańska. Niech Mi się stanie według Twego Słowa!
(Łk 1, 35, 38)

W pierwszej tajemnicy radosnej rozważa się, jak Maryja, niepokalana i pokorna z radością wyraża zgodę na to, że zostanie Matką Zbawiciela, Syna Bożego, Jezusa.

Nawiedzenie Świętej Elżbiety Edytuj

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? [...] Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
(Łk 1, 42-43, 46-47)

W drugiej tajemnicy radosnej rozważa się, jak Maryja, otrzymawszy niezwykłą łaskę wybrania od Boga, który jest Miłością, spieszy właśnie z chętną posługą miłości do swojej krewnej Elżbiety, przyszłej Matki Jana Chrzciciela.

Narodziny Pana Jezusa Edytuj

Kiedy tam <<W Betlejem>> przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
(Łk 2, 6-7)

W trzeciej tajemnicy radosnej rozważa się, jak Maryja, niezachwiana w wierze wobec Boga, rodzi Syna Bożego w skrajnym opuszczeniu, poza swoim domem, w grocie Betlejemskiej [1]

Ofiarowanie w Świątyni Edytuj

’’Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia wg Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu w świątyni. [...] A Jego Ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
(Łk 2, 22, 33)

W czwartej tajemnicy radosnej rozważamy, jak Naśw. Matka Zbawiciela ofiaruje Bogu małego Jezusa w świątyni, przyrzekając, że z całkowitym poświęceniem wychowa Syna wg woli Ojca i przygotuje Go do przyszłego trudnego posłannictwa.


Przypisy Edytuj

 1. Objawienia Anny Katarzyny Emmerich