FANDOM


Pismo Święte – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku przez człowieka natchnionego przez Boga. Na Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Według innego podziału, mającego korzenie w judaizmie, są to: Pięcioksiąg Mojżeszowy (hebr. Tora), Prorocy (hebr. Newiim) i Pisma (hebr. Ketuwim).

Stary testament Edytuj

Księgi Edytuj

Pięcioksiąg Edytuj

Księgi Proroków Edytuj

Księgi hagiograficzne Edytuj

Dzielą się one na księgi poetyckie, będące zbiorami pieśni, przysłów, kazań i poematów, które uznano za święte, oraz księgi o charakterze historyczno-legendarnym, opisujące dzieje osób, które były dla żydów ważne ze względów religijnych, ale nie zostały uznane za proroków:

Nowy testament Edytuj

Nowy Testament Edytuj

Dla chrześcijan, uznających świętość Starego Testamentu, podstawowe znaczenie ma również Nowy Testament, spisany w języku greckim w latach 5298 n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli "Dobra Nowina", o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich.

Judaizm nie uznaje Nowego Testamentu za pisma święte.

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg:

Zobacz też Edytuj

Wikipedia-icon.png Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.