FANDOM


Poszłam prosto do Nieba dzięki tej modlitwie odmawianej co wieczór. Modlitwą tą spłaciłam wszystkie długi i tak uniknęłam płomieni czyśćcowych.
— Jedna z sióstr klarysek.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego,

Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, 
Najświętszej Maryi Panny,
z całą Ich miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, 
na zadośćuczynienie
za grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciągu całego mojego życia.

Chwała Ojcu...Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, 
Najświętszej Maryi Panny,
z całą Ich miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, 
na naprawienie tego dobra, 
które złe spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu...


Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, 
Najświętszej Maryi Panny,
z całą Ich miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, 
na uzupełnienie tego dobra, 
które złe spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu...