FANDOM


Modlitwa Edytuj

Pomnij, o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, 
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 
kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnoscią ożywiony, do Ciebie, 
o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
Amen.

Wersja łacińska Edytuj

Memorare, O piissima Virgo 
Maria, non esse auditum a saeculo, 
quemquam ad tua currentem praesidia, 
tua implorantem auxilia, tua petentem 
suffragia, esse derelictum. Ego tali 
animatus confidentia, ad te, Virgo 
Virginum, Mater, curro ad te venio, 
coram te gemens peccator assisto. 
Noli, Mater Verbi, verba mea 
despicere; sed audi propitia et exaudi. 
Amen.