FANDOM


Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą... Jeżeli to (...) będzie zgodne z Moją wolą.

- Pan Jezus

Modlitwa Edytuj

Początek:

Ojcze Nasz, który jesteś w Niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi.
Mówi ksiądz
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Mówi lud

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Mówi ksiądz
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Mówi lud.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Mówi lud i ksiądz.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa; na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Mówi lud i ksiądz

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki,
Mówi ksiądz
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Mówi lud.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny; zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Mówi ksiądz i lud.

Zobacz też Edytuj