FANDOM


Gabriel Archanioł jest sługą Pana, który jest patronem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Sprawuje władzę w Raju. Objawił się On Zachariaszowi, zwiastując mu, iż jego żona, Elżbieta, urodzi mu dziecko, Jana Chrzciciela. Niemniej jak kilka miesięcy później objawił się również Maryi z wieścią, że ma Ona urodzić Syna Bożego.[1]

Przypisy Edytuj

  1. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu na imię dasz Jezus. [...] Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.