FANDOM


Południe jest porą dnia, w której powinno się codziennie odmawiać modlitwę Anioł Pański.

Modlitwa Edytuj

K Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
W i poczęła z Ducha świętego
Zdrowaś Maryjo...
K Oto ja służebnica Pańska
W niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
K A Słowo stało się ciałem
W i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

K Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K Módlmy się.
Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Syna Twego, prosimy Cię, racz wlać w serca nasze Swoją Łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Chwała Ojcu x3
Wieczny odpoczynek.